Pracownia

Właściciel biura projektów Lesław Majętny posiada uprawnienia budowlane o nr. ewid. 227/2000 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. SLK/BO/5198/02 i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania zawodu inżyniera na kwotę 250 000 EUR w firmie ERGO Hestia.

Dla potrzeb projektowania dysponujemy wieloma licencjonowanymi narzędziami do obliczeń statycznych i wymiarowania oraz przygotowania dokumentacji konstrukcyjnej.